Let's make it happen!
Together!

Missie en visie

Studio Sweet Pepper gaat voor een duurzame samenleving waarin mensen weer verbonden zijn met zichzelf, met elkaar en de wereld om hen heen. 

 

Ik geloof in de kracht van mensen en de energie die vrijkomt als deze wordt gebundeld. Door het bekrachtigen en versterken van het innerlijk leiderschap kan iedereen vanuit eigen drijfveren en talenten een bijdrage leveren aan de noodzakelijke veranderingen en vernieuwing. 

Studio Sweet Pepper faciliteert activiteiten gericht op duurzaam pionieren, co-creatie en sociale innovatie. Door te zoeken naar verbindingen, te inspireren, kennis over te dragen en samen te leren met en van elkaar.

Opleidingen

HBO Bachelor Bedrijfskunde 

2014 – 2019

Prince II Foundation

2013

Prince II Practioner

2013

Trainingen

Theory U

Basis & Verdiepingstrainingen
2012 – 2016

Creatief Faciliteren

Training COCD 

2014

Creatief Denken

Training COCD
2010

Projecten

Pionier Transformatie 

Sociaal Domein

Vormgeven en ontwerpen
leer-/ontwikkeltraject

Transformatie – burgerparticipatie

Projectleider ‘aanpak multiprobleem huishoudens’

Ontwikkelen effectieve ondersteunende
aanpak multiprobleem huishoudens en positioneren regisseursteam

Regionaal projectleider Servicepunt Leren & Werken

Vormgeven duurzame samenwerking
overheid, onderwijs en ondernemers en inrichten servicepunten