Let's make it happen!
Together!

Verbinden en ontwikkelen voor kansrijke oplossingen voor morgen!

Door de grote snelheid in communicatie en informatiedeling volgen gebeurtenissen elkaar snel op. De wereld verandert continue om ons heen. Er zijn zoveel belangen bij gekomen. Vraagstukken, of liever gezegd uitdagingen, moeten in samenhang en vanuit een diversiteit van invalshoeken bekeken worden. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ieder mens, team, organisatie is een onderdeel en daarmee schakel in een groter geheel. We moeten vanuit een gelijkwaardige positie tot oplossingen komen. Oplossingen die in nauwe co-creatie en samenwerking met relevante partijen zijn ontwikkeld en waarbij iedere betrokkenen zijn rol en verantwoordelijkheid pakt.

Doe het samen

  • gelijkwaardig starten
  • Je eigen gelijk loslaten
  • Samen weer leren door doen
  • Kleine successen opschalen

Als 1 speler eigenaar wordt dan is het gedoemd te mislukken. Dit vraagt om een tijdelijke faciliterende organisatie en ondersteunend proces, zodat je allemaal vanuit een eigen plek kunt starten om vervolgens samen te doen en te leren. Vanuit diversiteit naar een optimaal samenspel!

Maatwerk

Studio Sweet Pepper biedt begeleiding en ondersteuning op maat, waarbij zij samenwerkt met vakexperts voor een effectieve bundeling van expertises.

Pionieren als bewuste keuze

Er duiken allerhande uitdagingen en vraagstukken op die vragen om vernieuwing en innovatie. Duurzaamheid en de menselijke maat vormen daarbij belangrijke sleutels. In ons dagelijkse werk worden we sterk beïnvloed door organisatie- en systeemwaarden. Voor steeds meer professionals is de kramp voelbaar tussen mens en het systeem dat we met elkaar gecreëerd hebben. Ze willen graag anders werken, maar zitten voor hun gevoel vast in het systeem. Ze hebben goede ideeën over hoe het beter kan, ze willen vooruit, maar de inspanningen leveren niet de impact op die ze beogen.

 

Wat is er werkelijk nodig om een duurzame beweging tot stand te brengen? Hoe kunnen medewerkers daar een centrale plek in krijgen en op een constructieve manier een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen we andere wegen bewandelen om de uitdagingen en vraagstukken vast te pakken en aan te gaan?

 

Duurzaam pionieren biedt een alternatieve aanpak die de inhoud van het werk, het proces, de visie van de organisatie en de professional met elkaar verbindt. Het is een manier van werken die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en gedaan wordt in de speelruimte van het vertrouwen. Kiezen voor pionieren is kiezen voor duurzaamheid en voor samen ontdekken, experimenteren en bouwen.

 

Een vraagstuk of probleem vormt vaak de aanleiding voor pionieren. Als er een bepaalde urgentie is, is dit een effectieve manier om energie te genereren voor het pionierswerk. Wat echter vaak nog meer motiverend werkt, is het vormen van een ideaalbeeld. Het werken met een toekomstig ideaalbeeld, kan helder maken waar je samen naartoe wilt werken. Het schept verwachtingen over de ontwikkeling en laat zien waar kansen liggen voor innovatie. De wijze waarop innovatie wordt ingevuld, zou het lerende vermogen van de hele organisatie moeten aanspreken en moeten dienen. Als men het lerende vermogen binnen de organisatie benut, vindt men de weg naar een organisatie die meer duurzaam is en waar de mens en zijn leren meer centraal staan. Pionieren levert duurzamere en kwalitatief betere innovaties op die meer draagvlak genieten. Het proces van pionieren zorgt voor meer vitaliteit bij de professionals en draagt daarmee bij aan vitale organisaties. Duurzaam pionieren zorgt voor meer eigenaarschap en betrokkenheid. Het laat persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand gaan met teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

 

Outcome: meer authenticiteit en veerkracht, werkplezier, zingeving, een hechte samenwerking met een diversiteit aan mensen, creatieve flow, een rijkdom aan leerervaringen en impact.

 

Wilt u een start maken met duurzaam pionieren binnen uw organisatie of netwerk? Let’s talk!

 

Studio Sweet Pepper maakt graag een aanbod op maat. Om maatwerk te leveren werkt Studio Sweet Pepper samen in een netwerk van gespecialiseerde experts op het gebied van design, onderwijs, coaching en communicatie.

 

Uitdaging? Ga sprinten!

Uitdagingen en vraagstukken van nu vragen om andere, slimme oplossingen. Zeker mogelijk, alleen de lange ‘to-do’ lijsten en overvolle agenda’s zorgen er vaak voor dat we kiezen voor traditionele routes. Beleid schrijven, projectplannen opstellen en stuur- en werkgroepen inrichten. Aan het einde van de route vaak zonder duurzaam resultaat, de samenhang en continuïteit ontbreekt. Kies voor een andere route en ga sprinten!

De ‘sprint methode’ zorgt ervoor dat je snel en in samenwerking met de doelgroep tot resultaat komt. De leercomponent leert deelnemers ‘on the job’, zodat iedereen er zelf mee aan de slag kan en waardoor het proces geborgd wordt. Vanaf dag één zijn de deelnemers direct promotors. Daarnaast zorgen we ervoor dat de resultaten zichtbaar worden voor een breder publiek. We leveren dus als team een concreet resultaat, verbreden draagvlak en genereren trots.

 

Welke uitdaging of vraagstuk wil jij graag vastpakken? Let’s talk!